Algemene voorwaarden

Wie is het Zonnepad

Het Zonnepad is een eenmanszaak op naam van E.S. van der Helm (Lydia). Zij is eigenaar van Yogastudio het Zonnepad, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68793243.

Medische redenen / klachten

Bij opgave van bepaalde medische redenen kan “Het Zonnepad” overwegen de cursist te weigeren voor deelname aan de lessen. De weigering kan o.a. gebaseerd zijn op de veiligheid/verstoring van de groep of het ontbreken van voldoende kennis bij de docent over de aandoening van de cursist. De weigering gebeurt in goed overleg met de cursist.

Het achterhouden van medisch noodzakelijke informatie kan tot gevolg hebben dat “Het Zonnepad de cursist de deelname aan de lessen ontzegt.

“Het Zonnepad” kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel door de cursist. De cursist is verplicht lichamelijke en/of psychische klachten voor de aanvang van de les te melden aan de docent.

LET WEL: yoga is geen therapie of geneeswijze, ze vervangt geen reguliere geneeswijze!

Automatische incasso contributie

“Het Zonnepad” werkt met automatische incasso. Bij het aanmeld formulier zit tevens de machtiging. Door deze te tekenen ga je een betalingsverplichting aan. Het cursusgeld is het vooraf afgesproken bedrag zoals dat op dat moment geldt. Het cursusgeld dient vooraf volledig te worden betaald op de 1ste van elke maand. Wanneer een cursist zijn/haar betalingsverplichting niet tijdig nakomt, heeft “Het Zonnepad” het recht de cursist de toegang tot de lessen/cursus te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan. Restitutie voor gemiste lessen/cursus is niet mogelijk.

Verhoging contributie

Het lesgeld kan tussentijds worden verhoogd. Cursisten worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Indien een cursist het met deze verhoging niet eens is, dan bestaat de mogelijkheid voor de cursist per direct te stoppen met deelname aan de lessen. Hierbij hoeft geen rekening te worden gehouden met een opzegtermijn. De cursist dient wel aan alle voorgaande betalingsverplichtingen te hebben voldaan.

Afwezigheid les

Mocht je een keer niet kunnen, laat je dit via de app tijdig weten. Uitzonderingen nagelaten (altijd in overleg), betekent dit uiterlijk 24 uur van tevoren. Deze les kun je indien tijdig afgemeld, inhalen op een ander moment in die week. Hiervoor gebruik je https://www.momoyoga.nl/admin.

Na het aanmelden krijg je hiervoor een uitnodiging en kun je zelf een wachtwoord aanmaken. Het makkelijkste is de app momoyoga (met de rode M) te downloaden in de appstore.

Aangepast rooster

Op feestdagen en tijdens max. vier weken vakantie, wordt er geen lesgegeven. Dit wordt tijdig aangegeven. Er zullen tijdens reguliere vakanties mogelijk aangepaste roosters zijn in verband met de beperkte deelnames. Je wordt tijdig op de hoogte gesteld als er een aangepast programma is. Dit alles gaat via de app en via momoyoga.

Opzegtermijn

Er geldt een opzegtermijn van een volledige kalendermaand, er vindt geen restitutie plaats van lesgeld. De opzegging zal dan ook ingaan per eerste van die volledige kalendermaand daaropvolgend.

Bij langere afwezigheid ivm ziekte, operatie, overige omstandigheden, overleg je met Lydia van der Helm, 06-13180835 om te kijken hoe we samen een passende oplossing kunnen vinden.

Gegevensverwerking

Het aanmeldformulier wordt bewaard in een ordner. Zodra je je lidmaatschap opzegt, wordt het aanmeldformulier vernietigd en worden je gegevens uit het systeem gehaald. Verder worden de gegevens in een aantal bestanden verwerkt. Deze bestanden zijn ter inzage aanwezig en zijn beveiligd met een wachtwoord op de zakelijke laptop van Het Zonnepad. Na uitschrijving bij het Zonnepad zullen ook daaruit jouw gegevens worden verwijderd.  

Het verwerken van je gegevens zoals vermeld op het aanmeldformulier is nodig om de diensten van het Zonnepad af te nemen. Dit wordt aangegeven in een afzonderlijk bestand en is altijd ter inzage aanwezig.

Je kunt te allen tijde je toestemming voor deze gegevensverwerking intrekken door dit te melden aan Lydia van der Helm op info@zonnepad.nl

Akkoord algemene voorwaarden

Aanmelding en deelname aan een van de lessen en cursussen, betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden. Hiervoor teken je het aanmeldformulier.

Open chat
1
Kan ik je ergens mee helpen?
Hallo!
Kan ik je ergens mee helpen? Stuur me een appje!