Chakra's uitgelegd

Wat zijn chakra’s?

Chakra’s zijn energiepunten in je lichaam, energtische velden. In ons lichaam zijn er 7, waarlangs energie omhoog en omlaag stroomt. Chakra is een woord dat uit het Sanskriet komt en letterlijk ‘wiel’ betekent. Een chakra kun je je daarom voorstellen als een draaikolk die energie door je lichaam laat stromen. Chakra’s zijn niet zichtbaar of tastbaar, maar je kunt wel de energie ervan ervaren in je lijf. Als de energie niet goed stroomt, kun je lichamelijke klachten heben en kunnen bepaalde emotionele thema’s vaker een rol spelen in je leven. Blokkades van de energie belemmeren de neerwaartse stroom van creatie en de opwaartse stroom van bevrijding, van vrijheid. Als de energie vrij stroomt, komen de positieve eigenschappen die je van nature bezit vaker te voor schijn.

De clustering van energie wordt veroorzaakt doordat er op deze 7 plekken in je lichaam veel zenuwen, nadi’s of meridianen aanwezig zijn.  De  onderstaande afbeelding laten zien waar de chakra’s zitten.

Iedere chakra heeft een eigen plek in het lichaam en is gekoppeld aan een kleur, element, blokkade, kwaliteit en uitdaging. De chakra’s zelf bevinden zich in de ruggengraat, maar ze corresponderen met de zenuwbundels aan de voorzijde van het lichaam.  Vergelijk het met een elektrisch circuit. De elektriciteit stroomt door het hele circuit. Maar het komt pas tot uiting op de plek waar je een lampje in de fitting schroeft. Als er blokkades in het circuit zitten kan dat er voor zorgen dat het lampje niet of minder fel brandt. Als er te veel energie naar toe gestuurd wordt, dan kan er kortsluiting ontstaan.

Wat je wilt is de juiste hoeveelheid energie door het circuit sturen, zodat het lampje goed en duurzaam kan branden en functioneren. Op dezelfde manier kunnen chakra’s in balans gebracht worden.

Wanneer we reageren door emoties, gedragingen, gebeurtenissen,… dan zullen bepaalde delen van het menselijk lichaam meer energie mobiliseren dan andere lichaamsdelen. Als iemand bijvoorbeeld reageert vanuit angst dan voelt hij dat het meest in de onderste regionen van zijn lichaam (‘hij doet het in zijn broek’ en ‘de grond onder je voeten voelen wegschuiven’).

  • Bij boosheid gaat vooral de maagstreek het sterkst gemobiliseerd worden en gaat het lichaam spierspanning hier concentreren. Men reageert dan vanuit kracht en macht.
  • De laag van het hart is de kern, de aanwezigheid, de plaats van het maken van contact, zowel met jezelf als met anderen. Iedereen voelt deze plaats aan als de plaats van liefde geven en ontvangen.
  • Wanneer iemand met een analytisch vraagstuk bezig is, dan functioneert hij voornamelijk vanuit zijn denkvermogen.

Zo merken we, puur vanuit fysische ervaring, dat ons lichaam bepaalde centrale plaatsen heeft waarbij bepaalde gedragingen en emoties behoren. Deze centrums zijn al langer gekend in andere filosofische stelsels zoals uit India en ze worden Chakra’s genoemd. Het woord chakra komt uit het klassieke taal van India “Sanskriet” en het betekent rad, schijf of wiel. Chakra’s zijn geen stoffelijke entiteiten. Net zoals gedachten en gevoelens kan je ze niet vasthouden. Maar net zoals emoties onze ademhaling doen veranderen, onze hartslag en stofwisseling door emoties worden beïnvloed, zo beïnvloeden de energieën in de chakra’s onze gezondheid, fysiek en emotioneel, onze gedachten, gedragingen,… Door nu yoga-, ademhalings-, lichaams- en energetische oefeningen te doen, meditatie en visualisatie kunnen we de chakra’s, en bijgevolg ons leven en onze gezondheid beïnvloeden.

Chakra’s bestaan uit een vrouwelijk en een mannelijk deel. De chakra’s aan de voorkant zijn vrouwelijk. Deze aan de achterkant zijn mannelijk. Ze zijn de energiepunten in ons fysieke lichaam die verbonden zijn met de wervelkolom. En elk staan ze in contact met diverse lichaamsfuncties, zij corresponderen met zenuwpunten, organen, spieren, endocriene klieren… En elke chakra maakt ook een verbinding met een emotioneel en een mentaal aspect.

Het chakra systeem

“We zien de wereld niet zoals hij is, maar zoals wij zijn.”

Het chakra systeem vindt zijn oorsprong in oude geschriften over de Yoga traditie die meer dan 2000 jaar oud zijn. De chakra’s zijn een manier om meer inzicht te vergaren in het lichaam, de psyche en de manier waarop prana (levensenergie) zich manifesteert in ons lichaam. Wanneer er spanningen of blokkades in het lichaam bevinden, kan de energie niet goed stromen en kunnen we zowel fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel uit balans zijn.

Externe prikkels en gebeurtenissen in ons leven hebben invloed op de het chakra systeem in ons lichaam. Wanneer die spanningen en blokkades zich ophopen, raken we uit balans. Zie het als een putje wat verstopt raakt. Als we het niet regelmatig schoonmaken, raakt het verstopt en blijft er nog meer rommel hangen. Er ontstaan nog meer fysieke, mentale, emotionele en spirituele spanningen en blokkades in het lichaam. Dit beïnvloedt de manier waarop we naar de wereld om ons heen kijken.  

Het is alsof de lens waardoor je naar de wereld kijkt vochtig, vuil en beschadigd is. We zien de wereld op een bepaalde manier, en dit beïnvloedt de keuzes die we maken. Hoe ‘vuiler’ onze lens raakt, hoe meer we naast de werkelijkheid en waarheid zitten. Hoe verder we daarnaast zitten, hoe groter de kans is dat we keuzes maken en handelen op een manier die niet bijdraagt aan geluk en gezondheid. Daarnaast is het ook zo, dat hoe ‘vuiler’ onze lens van perceptie is, hoe moeilijker het wordt om de lens weer schoon te krijgen en de wereld op een andere manier te bekijken. De manier waarop we lijden op fysiek mentaal, emotioneel en spiritueel gebied is vaak terug te leiden naar dit systeem.

Een voorbeeld: Wanneer we veel te maken hebben met angst en stress, dan heeft dit vooral te maken met het eerste chakra. We houden hierdoor in het bekkengebied ontzettend veel spanningen vast. Dit doen we omdat we willen vastklampen aan zekerheid. We hebben moeite met loslaten omdat de angst en stress die we ervaren onze primaire behoeften bedreigen. Als gevolg van de spanningen en blokkades in het lichaam, is het vaak lastig om de adem diep in het bekken te krijgen. De ademhaling is hierdoor sneller en vaak hoog in de borst. Dit benadrukt de angst en stress die we ervaren en dit is dus af te lezen van het fysieke lichaam. De adem zit vervolgens vast in de borst, waardoor we ons nog meer gestresst gaan voelen. Als een groot gedeelte van onze gedachtes en gevoelens gebaseerd is op stress, zal ook ons handelen gebaseerd zijn op stress. We sturen daarmee ons leven een fundamenteel andere richting op dan wanneer we handelen vanuit een staat van rust, balans, intuïtie, creativiteit en geluk.

Het is belangrijk dat alle chakra’s goed functioneren en in balans zijn. Net als bij een auto, wil je dat alle wielen hard zijn en goed meedraaien. Aan slechts één wiel dat goed functioneert heb je niet zoveel. Dit is een erg belangrijk besef!

Wanneer je gaat werken aan je chakra’s, ben je vaak geneigd om op ieder probleem in te zoomen en het te relateren aan de werking van een specifiek chakra. Hoewel het soms nuttig kan zijn om de oorzaak van problemen te achterhalen en de manier waarop ze onze bodymind beïnvloeden, is dit niet nodig om het chakra weer gezond te maken. Als we het vuilnis buiten gaan zetten, doen we dat ook niet door voor elk stukje afval apart naar buiten te lopen en het weg te gooien. In plaats daarvan pakken we de hele zak in een keer op en zetten we het buiten.

Mijn advies is daarom om je niet te veel druk maken om de specifieke problemen of klachten die je ervaart, maar je te richten op de genezing en heling door middel van de oefeningen uit deze cursus. Als er iets naar boven komt tijdens het werken met de Chakra’s, kijk dan of je de rol van de observeerder, de getuige kunt aannemen. Neem waar wat er oprijst uit het lichaam en de geest, terwijl je een niet-oordelende rol aanneemt. 

De 7 chakra’s.

Je kunt de zeven chakra’s op veel verschillende manieren beschrijven. Elk van de zeven ‘draaikolken van energie’ heeft zijn verschillende eigenschappen die bij een bepaald gebied in het lichaam horen. De energetische activiteit rondom een bepaald chakra komt van de zenuwen in dat gebied. Omdat het centrale zenuwstelsel bestaat uit de ruggengraat en het brein en hier de meeste bio-energetische activiteit is, liggen de zeven hoofdchakra’s op een lijn langs de ruggengraat. Van de onderkant van het bekken tot de kruin. Om ons leven in balans te houden en niet ziek, depressief, angstig, verdrietig etc. te raken, moeten we er voor zorgen dat de chakra’s niet gebroken raken en dat de levensenergie goed door het lichaam kan stromen.

Omdat niets kan bestaan zonder energie of prana, is het logisch dat wanneer een chakra niet goed functioneert, er diverse complicaties kunnen optreden in onze bodymind. Hieronder een overzicht van de zeven belangrijkste energiepunten in het lichaam en waar ze voor staan. In het werkboek, per chakra, zullen we dieper ingaan op ieder specifiek chakra.

De routekaart

Zoals ik al eerder zei, zijn de chakra’s mijn routekaart geweest voor spirituele ontwikkeling. Aan het beginpunt ligt het eerste chakra, Mooladhara, wat symbool staat voor het aardse en de meest materiële dimensie van ons bestaan als mens. Naarmate we op regelmatige basis oefeningen en technieken uitvoeren om de prana in ons lichaam te vergroten en onze energiecentra in balans brengen, krijgt de energie de mogelijkheid om via de ruggengraat langs de chakra’s omhoog te bewegen. De energie heeft als eindpunt het zevende chakra, Sahasrara, de meest spirituele dimensie van ons bestaan.

Je kunt de chakra’s dus voorstellen als een lange verticale lijn langs de ruggengraat met zeven energiepunten. De ruggengraat heeft twee polen, onderin het bekken de meest materiële en bovenin bij de kruin de meest spirituele. Het vormt dus een brug tussen materie en bewustzijn. Hemel en aarde. Boven en beneden. Lichaam en geest.

Daartussen ligt het volledige spectrum van je menselijke ervaring. De chakra’s vormen een ladder die je omhoog kunt beklimmen naar een completere en holistische benadering van wie je bent als mens.  Belangrijk om je te beseffen is dat het niet het doel is om alleen maar een hogere staat van bewustzijn te bereiken en het ‘aardse’ zoveel mogelijk achter ons te laten. We leven in een fysieke, materiële wereld. We hebben een fysiek lichaam waarmee we rondlopen op de aarde. Het doel van Yoga is niet om dit zoveel mogelijk achter ons te laten. Mensen die dit wel doen komen vaak heel zweverig en gedesoriënteerd over en kunnen slecht functioneren in de materiële wereld.

De drie lager gelegen chakra’s hebben vooral te maken met de praktische aspecten van ons bestaan zoals, overleven, beweging en actie. De drie hoger gelegen chakra’s worden geassocieerd met onze hogere mentale capaciteiten. Het hart zit hier tussenin. Het komt vaak voor dat energie / bewustzijn min of meer ‘vast’ zit in de lager gelegen chakra’s. Wanneer dit het geval is, ben je dus ook meer bezig met overleven. Je maakt je vaker zorgen. Je hebt meer stress. En je maakt je druk over kleine dingen. Je bent bezig met overleven.

De kern van de Yoga traditie is om de energie van lager gelegen chakra’s in balans te brengen, zodat de mogelijkheid ontstaat om ons te richten op de hoger gelegen chakra’s. Niet met als doel om alles wat te maken heeft met de materiële wereld achter ons te laten, maar om op een gezonde manier te functioneren in de materiële wereld, begeleid door de kwaliteiten van de hoger gelegen chakra’s. Alleen op deze manier zullen we onze bodymind volledig in balans kunnen brengen en op een krachtige, gezonde en authentieke manier kunnen deelnemen en creëren in de wereld om ons heen.

De 7 chakra’s op een rij:

Het eerste chakra wordt ook wel het worel chakra of stuitchakra genoemd. In het Sanskriet noemt men het Muladhara. Deze  zorgt ervoor dat je je stabiel voelt. Je bent geaard en je voelt je veilig. Door een goed contact te hebben met de aarde, voel je je zeker.

Het tweede chakra wordt ook wel het sacraalchakra genoemd. Deze bevindt zich net onder de navel, bij het heiligbeen. In het Sanskriet wordt het ook wel Swadhisthana genoemd. Swadhisthana staat voor het uiten van emoties, het hebben van relaties, beweging, seksualiteit en creativiteit.

Het derde chakra, ook wel het navelchakra of zonnevlechtchakra (Plexus Solaris) genoemd. In het Sanskriet draagt het ook wel de naam Manipura. Blijheid, energie, zelfwaardering, wilskracht en controle over jezelf staat centraal. Op het moment dat Manipura in evenwicht is, kun je er voor jezelf en voor een ander zijn.

Het vierde chakra, ook wel het hartchakra genoemd, bevindt zich bij de hartstreek. In het Sanskriet neemt men het ook wel Anahata chakra. Dit energiepunt staat voor de liefde, vriendelijkheid naar jezelf en anderen, geborgenheid, vertrouwen, hoop en het vinden van balans. ‘Ik bemin en word bemind’ staat centraal.

Het vijfde chakra, ook wel het keelchakra genoemd, bevindt zich in het gebied van de nekwervels en het strottenhoofd. Het vijfde chakra bevindt zich dichtbij de schildklier, waardoor de stofwisseling een grote rol speelt bij dit chakra. In het Sanskriet wordt het vijfde chakra ook wel de Vishuddhi genoemd. Deze staat voor reiniging. Op het moment dat je jezelf laat horen, je laat weten wat je nodig hebt, zal er reiniging van je lichaam optreden.

Het zesde chakra wordt ook wel het voorhoofdchakra genoemd. Als bijnaam krijgt het ook wel het derde oog, omdat het desbetreffende chakra zich net iets boven en tussen de wenkbrauwen bevindt. In het Sanskriet wordt het Ajna genoemd, dit betekent weten, waarnemen. Het geweten speelt een grote rol in het bewustzijn en de keuzes die je in het leven maakt.

Het zevende chakra, ook wel het kruinchakra genoemd, bevindt zich in het gebied van de kruin. Dit chakra is de laatste in de rij van zeven die ervoor zorgt dat jouw energie optimaal door je lichaam kan stromen. Omdat we hier praten over het laatste chakra, zal het geen verrassing zijn dat het zevende chakra voor eenheid zorgt. In het Sanskriet wordt dit energiepunt ook wel Sahasrara genoemd. Dit staat symbool voor een lotusbloem met duizenden blaadjes. Deze staan weer voor een eenheid van alle verschillende aspecten.

Open chat
1
Kan ik je ergens mee helpen?
Hallo!
Kan ik je ergens mee helpen? Stuur me een appje!